بابک امیری

مدیر حقوقی

دفتر حقوقی و مهاجرتی عرشی با حضور وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در رشته های گوناگون و همچنین وکیل رسمی مهاجرت مستقر در کانادا، آماده اراِئه خدمات و مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مهاجرت و ویزا و نیز مشاوره و وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و جزایی در دادگاه ها، مراجع دادگستری و غیر دادگستری به هموطنان مقیم داخل و خارج از کشور می باشد.

(۰۲۱) ۸۸۳۲۵۱۴۶