آشنایی با دفترحقوقی و مهاجرتی عرشی


دفتر حقوقی و مهاجرتی عرشی با حضور وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در رشته های گوناگون و همچنین وکیل رسمی مهاجرت مستقر در کانادا، آماده اراِئه خدمات و مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مهاجرت و ویزا و نیز مشاوره و وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و جزایی در دادگاه ها، مراجع دادگستری و غیر دادگستری به هموطنان مقیم داخل و خارج از کشور می باشد.

about

مشاوره تخصصی

ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند وایرانیان مقیم خارج فارق از دلیل اقامتشان در خارج، که می تواند مهاجرت یا اقامت تحصیلی یا پناهندگی باشد، در ایران تعلقات مادی و حقوقی دارند که نیاز به معرفی وکیل دادگستری می شود. این دفتر خدمات حقوقی با ارائه خدمات ویژه به این عزیزان می تواند در خدمت ایشان باشد.

(۰۲۱) ۸۸۳۲۵۱۴۶