امور مهاجرتی

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا


از آنجایی که امروزه بسیاری از کارهای اداری به سمت درخواست های آنلاین و الکترونیکی پیش رفته است؛ سازمان مهاجرت و اقامت کانادا نیز ، جهت دریافت پرونده های متقاضیان به صورت آنلاین، تغییر برنامه داده است. از این رو، این سازمان از ژانویه 2015، اعلام به دریافت پرونده های مهاجرتی تحت عنوان” ورود سریع ” یا همان Express Entry نموده است.

migration-03

مشاوره مهاجرت به کانادا

ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند وایرانیان مقیم خارج فارق از دلیل اقامتشان در خارج، که می تواند مهاجرت یا اقامت تحصیلی یا پناهندگی باشد، در ایران تعلقات مادی و حقوقی دارند که که نیاز به معرفی وکیل دادگستری می شود. این دفتر خدمات حقوقی با ارائه خدمات ویژه به این عزیزان می تواند در خدمت ایشان باشد.

(۰۲۱) ۸۸۳۲۵۱۴۶