امور مهاجرتی

مهاجرت به کانادا

زندگی در کانادا


از آنجایی که امروزه بسیاری از کارهای اداری به سمت درخواست های آنلاین و الکترونیکی پیش رفته است؛ سازمان مهاجرت و اقامت کانادا نیز ، جهت دریافت پرونده های متقاضیان به صورت آنلاین، تغییر برنامه داده است. از این رو، این سازمان از ژانویه 2015، اعلام به دریافت پرونده های مهاجرتی تحت عنوان” ورود سریع ” یا همان Express Entry نموده است.
ورود سریع یک برنامه مهاجرتی آنلاین و الکترونیکی جهت تشکیل پرونده متقاضیان اقامت دائمی کانادا می باشد.

از همین رو، ورود سریع با فرآیند سریعتر و در مدت زمان کمتر، امکان دریافت اقامت دائمی این کشور را برای متقاضیان فراهم می نماید.

این برنامه برای گروه های مهاجرتی زیر تعریف شده است:

The Federal Skilled Worker Program;

The Federal Skilled Trades Program; and

The Canadian Experience Class.

migration-01

مشاوره زندگی در کانادا

ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند وایرانیان مقیم خارج فارق از دلیل اقامتشان در خارج، که می تواند مهاجرت یا اقامت تحصیلی یا پناهندگی باشد، در ایران تعلقات مادی و حقوقی دارند که که نیاز به معرفی وکیل دادگستری می شود. این دفتر خدمات حقوقی با ارائه خدمات ویژه به این عزیزان می تواند در خدمت ایشان باشد.

سایر امور مهاجرتی


مهاجرت به کاناداتحصیلی، شغلی، سرمایه گذاری
(۰۲۱) ۸۸۳۲۵۱۴۶