امور حقوقی

دفتر حقوقی عرشی

امور ارث و وصیت


وصیت:
وصیت کردن به معنای آن است که یک فرد تکلیف امور مالی و غیر مالی خود را برای بعد از فوت خود معلوم و مشخص کند. همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی‌های خود هر نوع تغییری که بخواهند انجام دهند.
وصیت اقسام گوناگونی دارد که شامل وصیت تملیکی و عهدی می‌شود. مستندا به ماده 826 ق م وصیت تملیکی این است که کسی عین یا منفعت مالی را برای بعد از فوتش به دیگری به صورت مجانی تملیکی کند.
مثل اینکه فلان خانه متعلق به فرزندم باشد. نوع دیگری از وصیت، وصیت عهدی است که در اصطلاح حقوقی به آن وصایت نیز گفته می‌شود به معنای آن است که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تعریفات دیگر مامور کند مثلا شخصی مامور شود بدهی او را بپردازد.


اقسام وصیت:

  • وصیت نامه خود نوشت

وصیت نامه خود نوشت سند عادی است به خط وصیت کننده و امضای وی است. وارثان موصی و کسانی که در قبال آن قرار می‌گیرند می توانند در اصالت آن تردید کنند. در این جا موصی را باید انتساب وصیت را به شخص موصی اثبات کند.

  • وصیت نامه رسمی

این نوع از هر جهت بر دیگر وصیت نامه ها رجحان دارد به عهده اینکه کسانی که توانایی نوشتن ندارند هم می‌توانند از آن استفاده کنند و با ثبت این وصیت نامه در دفتر اسناد رسمی تابع مقررات و تشریفات اسناد رسمی است. نگران ناشی از فقدان وصیت از بین میرود.

  • وصیت نامه سری

در واقع ترکیبی از وصیت نامه رسمی و خود نوشت است زمانی که وصیت نامه توسط امضاء و لاک مهر می‌شود و در ادامه ثبت محل اقامت او یا محل دیگری به امانت گذاشته می‌شود.

vasiat

مشاوره تخصصی

امروزه با توجه به پیشرفت جامعه افراد جامعه در تعاملات خود ممکن است نیاز به مشاوره تخصصی وکیل را احساس کنند البته گذشته از این نیاز جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد در آینده این امر به نظر نگارنده امری الزامی می باشد و با توجه به این امر در بسیاری از کشورهای جهان کلیه امور حقوقی شهروندان از ابتدا توسط وکلا انجام می شود چرا که لزوم استفاده از تجربیات فردی حقوقدان در امور اجتماعی و اقتصادی در آن جوامع کاملاً مشخص و نهادینه شده است.

مطالب مرتبط


(۰۲۱) ۸۸۳۲۵۱۴۶